İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

Mutlusan, 500'den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir.  Mutlusan, çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

 

  • Doğru insanları şirkete yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini  mümkün kılmak;
  • Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak;
  • Aidiyet duygusunu pekiştirmek;
  • İnsana saygıyı hakim kılmak;
  • Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;
  • İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;
  • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;
  • Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmektir.